Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đào tạo nông nghiệp tại Israel

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với Trung tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp tiến bộ Ramat Negev (RNIT), Israel.


Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng ngày 28/02/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh.


Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021

Trong hai ngày 11 và 12/11/2021, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021.


Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hai sinh viên Lào

Vào chiều 13/7, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hai sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến từ tỉnh Champasak đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Khoa học Môi trường. 


Tài liệu phục vụ Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tự chủ đại học”

Tài liệu điện tử phục vụ chương trình Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tự chủ đại học” ngày 28/4/2021


Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020.


XEM THÊM