Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô: 1.      Thông báo số 711/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 07/5/2024 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; 2.      Danh mục đề […]


Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Trường Sư phạm Quốc gia Busan (Hàn Quốc)

Vào chiều ngày 23/01/2024, tại Trường Đại học Đà Lạt, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Trường Sư phạm Quốc gia Busan (BNUE – Hàn Quốc).


Tài liệu phục vụ Hội nghị khoa học “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng”

Nội dung tài liệu


Tài liệu phục vụ Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2022

Danh sách bài tham luận của các Tiểu ban I. TIỂU BAN HÓA HỌC – NÔNG LÂM – SINH HỌC II. TIỂU BAN VẬT LÝ- KỸ THUẬT HẠT NHÂN III. TIỂU BAN VĂN HỌC – NGÔN NGỮ IV. TIỂU BAN LỊCH SỬ – VĂN HOÁ V. TIỂU BAN LUẬT HỌC – XHH&CTXH VI. TIỂU BAN […]


Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đào tạo nông nghiệp tại Israel

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với Trung tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp tiến bộ Ramat Negev (RNIT), Israel.


Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng ngày 28/02/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh.


XEM THÊM