Tài liệu phục vụ Hội nghị khoa học “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng”

Nội dung tài liệu


Tài liệu phục vụ Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2022

Danh sách bài tham luận của các Tiểu ban I. TIỂU BAN HÓA HỌC – NÔNG LÂM – SINH HỌC II. TIỂU BAN VẬT LÝ- KỸ THUẬT HẠT NHÂN III. TIỂU BAN VĂN HỌC – NGÔN NGỮ IV. TIỂU BAN LỊCH SỬ – VĂN HOÁ V. TIỂU BAN LUẬT HỌC – XHH&CTXH VI. TIỂU BAN […]


Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đào tạo nông nghiệp tại Israel

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với Trung tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp tiến bộ Ramat Negev (RNIT), Israel.


Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng ngày 28/02/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh.


Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021

Trong hai ngày 11 và 12/11/2021, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021.


Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hai sinh viên Lào

Vào chiều 13/7, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hai sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến từ tỉnh Champasak đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Khoa học Môi trường. 


XEM THÊM