Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh

18 tháng 11, 2015

Vào lúc 09:00 thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015, đoàn Hàn Quốc gồm bảy thành viên của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. HCM do Ngài Tổng Lãnh sự Park Noh Wan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Đà Lạt để triển khai các mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên.
Top